Obsesyon

Türkçe karşılığı takıntı olan obsesyon günlük dilde, evham, kuşku ve şüphe gibi kelimelerle de ifade edilen obsesyonpsikoloji biliminin önemli konularındandır.  “Elime mikrop bulaşmış mıdır?” , “Ütüyü fişte mi bıraktım?” ve benzeri soruları tekrarlayan bir ruh halidir. Başlıca yaşanılan üç temel şekli vardır. Obsesif düşünce, obsesif imaj, obsesif dürtü olarak sayılabilir. Obsesif düşünce, inatçı ve kişiyi rahatsız edici düşüncelerden kurtulamama durumu olarak özetlenebilir. Obsesif imaj ise yine aynı şekilde rahatsızlık veren görsel ya da anlı yaşantılardır. Obsesif dürtü ise, istenmeyen davranışa zorlayan dürtüler şeklinde kendisini gösterir.

Obsesif kompulsif bozukluk hastaları pek çok obsesyon ve kompulsiyon yaşamaktadır. Kişide bazen sadece birkaç tanesi görülebilirken bazen tamamı da görülebilir. Bulaşma obsesyonu, kuşku obsesyonu, cinsel ve dinsel obsesyonlar, saldırganlık obsesyonu ve simetri obsesyonu başlıcalarındandır.

Bulaşma obsesyonu en çok karşılaşılan obsesyon türlerinden biri olarak görülür. Bu obsesyon türünde, kişi mikroplu olduğunu düşündüğü ortamlardan uzak durur ya da aşırı temizlik yapmak gibi kompulsif davranışlar sergiler.

Kuşku obsesyonunda ise kişi en anlaşılabilir haliyle, bir türlü emin olamama hali yaşarlar. Kapıyı kilitledim mi? gibi sorularla baş etmeye çalışan kişi, çoğunlukla yapabileceği bir ihmal nedeniyle bir kayıba ya da zarara neden olmak endişesi taşır.

Saldırganlık obsesyonu görülen kişiler daha çok acaba kendi çocuğumu bıçaklar mıyım? Ya da intihar eder miyim? gibi ciddi sonuçları olacak düşüncelere sahiptir. Genelde bu kişiler, kesici aletlerden ya da sevdiklerinden uzak durma gibi eğilimler gösterirler. Bu duruma karşı üretilen savunma hareketleri ya da başa çıkma yöntemleri ise kompulsif tarzda hareketler olarak nitelendirilir.

Bir başka sık rastlanılan obsesyon türü ise cinsel obsesyonlardır. Kişi toplum tarafından iyi karşılanmayacak, ayıplanacak tarzda cinsel içerikli obsesyonlara sahiptir. Kendisiyle ya da başkalarıyla ilgili cinsel kaygılar yaşarlar. Yıkanma gibi kompulsiyonların takip ettiği bu obsesyon türünde, günahkar olma korkusu, suçluluk ve utanma duyguları yaşanır.

Dinsel obsesyonda ise kişi dini konularda yine toplum tarafından kabul edilemez düşünceleri taşır.

Simetri obsesyonu ise yine oldukça sık görülen obsesyon türleri arasındadır. Bu durumdayken kişi, her şeyin düzenli ve derli toplu olması gerekliliği konusunda katı bir düşünce tarzına sahiptir. Sıraya koyma, düzenleme gibi kompulsif davranışlar gösterirler.

Bu obsesyon türleri dışında somatik obsesyon ( hastalık korkusu) , biriktirme, saklama obsesyonu gibi türleri de mevcuttur. Bunların dışında çok sık karşılaşılan uğurlu ya da uğursuz sayılar ve renklere karşı takıntılı inançlar, kaybetme korkusu  gibi obsesyonlar da görülmektedir.

Bir Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir