Fobi ve Fobi Çeşitleri

Kişiler korkularının saçma olduğunun farkındadırlar, ancak bu korkularını kendi kendine engelleyemezler ya da mantıksal düşünerek yenemezler. Mutlaka bu konun uzmanların dan yardım almaları tesviye edilir. Peki fobi nedir ? Fobi hakkın da neler biliyoruz.

FOBİ NEDİR ?

Kişinin normal de korkulmayacağını bildiği halde anlamsız bir şekilde nesnelerden veya belli şeylerden korkması durumudur. Çok çeşitli korku türleri vardır. Bunlar Yunanca olarak adlandırmışlardır. Örneğin:’Jinefobi= kadın korkusu, aviofobi = uçuş korkusu, zoofobi = hayvan korkusu, niktofobi = gece korkusu, elektrofobi = elektrik korkusu , trofobi = insan korkusu vb. korkular uzayıp gitmektedir.

PSİKİYATRİ OLARAK FOBİ ÇEŞİTLERİ

1 – Agorafobi :

Birey de panik atakla birlikte, panik atak olmadan da iki türlü olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunlar beklenmedik olarak ortaya çıkan panik atak yada benzeri belirtiler( bulantı kusma, terleme, göğüs ağrısı, daralma, çarpıntı, ) gibi nedenlerle kişinin yardım alamayacağı ya da alamayacağını düşündüğü ve kaçmanın zor olabileceği durumlardan ötürü kendini huzursuz hisseder. Kişi bu nedenlerle belli yerlerde bulunmaktan son derece rahatsızlık duyabilir ve bu yerlerde bulunma durumuna katlanmak zorun da kalabilir.

2- Özgül Fobi :

Belirli bir yerde anlamsız ve aşırı biçim de belirli nesnelerden korkma durumudur. Bu tarz fobileri olan kişiler de birden başlayan yoğun sıkıntı şeklin de olur ve bu yaşam biçimi onun günlük yaşantısını bozar. On sekiz yaşından küçükler de bu altı ay süreyle devam etmektedir. Bu korkular: Hayvanlardan korkma, yükseklikten korkma, kapalı alanlardan korkma gibi durumlar sayılır.

3 –Sosyal Fobi :

Bireyin tanımadığı yerlere uğradığın da yaptığı eylem den veya konuştuğu şeylerden utanma veya sıkılma hali de diyebiliriz. Yani birey konuştuğu yada eylem de bulunduğu zaman küçük düşeceği ya da yanlış yapma korkusuna kapılır. Bireyin bu nedenle her türlü topluluktan kaçınması halidir. On sekiz yaşından küçükler de en az altı ay görülmesi gerekir. Bu korkular: Konuşmayı başlatma ve sürdürme, küçük topluluklara katılmama gibi durumlar sayılır.

FOBİLERİN OLUŞ NEDENLERİ VE YAYGINLIĞI

Fobilerin görülme sıklığı kadınlar da erkelere oranla daha fazladır. Kadınlar da görülen fobi oranları Özgül fobi % 2.7, sosyal fobi %1,8 agrofobi %0,6 dır. Fobi oluş nedenleri olarak psikolojik, biyolojik ve sosyal öğrenme iç içedir diyebiliriz. Sonuç olarak fobi bozukluklarının tedavisin de ilaç tedavisi ve bunlara ek olarak bilişsel-davranışçı analitik yönelimli psikoterapi yöntemleri kullanılmalı. Başarı oranı oldukça yüksek sonuçlar vermektedir.

Psikolog Narek Karasu psikolojik sorunlar için görüşmeleri Bakırköy, Nişantaşı ofislerinde aynı zamanda internet yoluyla da gerçekleştirmektedir.

Bir Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir